« Tagasi

Kohanime määramine Seinapalu külas

Tulenevalt kohanimeseaduse nõuetest peab Paide linnavalitsus avalikustama kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine toimub ajavahemikul 02.04.2018.a. kuni 16.04.2018. a, millega saab tutvuda ka Paide Linnavalitsuse II korrusel.

Otsuse eelnõu määrab Järva maakonnas Paide linnas Seinapalu külas Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt (RMK) rajatud uutele metsateedele kohanimed ning ruumikujud vastavalt lisatud asendiplaanile järgmiselt:

  1. Tee nr 1 – 5651313 Prandi tee (tee pikkus 1,38 km);
  2. Tee nr 2 – 5651314 Rähni tee (tee pikkus 1,29 km);
  3. Tee nr 3 – 5650403 Mündi -Tondisaare tee (tee pikkus 2,55 km).

Otsuse eelnõu terviktekst siin