« Tagasi

Paide linnavolikogu 19.04.2018 istungi päevakord

Paide Linnavolikogu istung toimub 19.04.2018 Paide raekojas algusega kl 14.00.

Päevakord

Volikogu materjalidega saab lähemalt tutvuda siin

1. Päevakorra kinnitamine
2. Paide Linnavolikogu 15.12.2016 määruse nr 18 „Paide Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
3. Roosna-Alliku Rahvamaja põhimäärus
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam
4. Paide linna õpilastele rahalise kingituse määramise kord
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
5. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine (koolitoit)
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
6. Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri (1. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
7. Paide linna kalmistu kasutamise eeskiri
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
8. Paide linna kalmisturegistri pidamise määrus
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
9. Hajaasustuse programmi rakendamiseks kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
10. Arvamuse andmine Prääma turbatootmisala mäeeraldisel maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
11. Paide linna jäätmevaldajate registri põhimäärus
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
12. Paide linna jäätmekava 2018-2023 (1. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
13. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine (audiitor)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
14. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees A. Aasma
15. Paide linna aukodaniku nimetuse esitamise ajutise komisjoni moodustamine, komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning komisjoni liikmete kinnitamine
(salajased isikuvalimised, komisjoni liikmed esitab valitud komisjoni esimees)
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli
16. Paide linna sümbolite väljatöötamise ajutise komisjoni moodustamine, komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning komisjoni liikmete kinnitamine
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli
17. Suuline arupärimisele vastamine
18. Informatsioon - ülevaade AS Väätsa Prügila müügiprotsessist
Kutsutud (16.00): juhatuse liikmed: Aivar Lõhmus ja Kalev Aun