« Tagasi

Paide linna jäätmekava 2018 – 2023 eelnõu avalik väljapanek

Paide linna jäätmekava 2018-2023 eelnõu avalik väljapanek toimub 17. mai kuni 31. mai 2018.a.

Jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda Paide Linnavalitsuses aadressil Pärnu tn 3 (II korrus, kabinet 209) ja Paide linna veebilehel aadressil paide.ee.

Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Paide Linnavalitsusele aadressil Pärnu 3, Paide 72712 või e-postiga aadressil tiina.kivila@paide.ee.

Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 01. juunil 2018 kell 16.00 Paide Linnavalitsuses Pärnu tn 3, teise korruse saalis.

EELNÕU

 

Paide linnavalitsus