« Tagasi

Paide linnavolikogu 24.05.2018 istungi päevakord, veebiülekande link.

Paide linnavolikogu istung toimub Paide raekojas 24.05.2018 kell 14.00  

Veebiülekande link siin.

Eelnõudega saab tutvuda siin

1. Paide linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri
(2. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
2. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
3. Paide linnas kehtivate üldplaneeringute tulemuste kinnitamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
4. Väike-Aia tn 2 korteriomandite M-1 ja M-2 võõrandamiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemuste kinnitamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
5. Suur-Aia tn 25 korteriomandite M-2, M3, M-4 ja Roosna-alliku alevikus nooruse tn 8 korteriomandi nr 1 võõrandamiseks korraldatud suulise enampakkumise nurjunuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
6. Roosna-Alliku Põhikooli põhimäärus
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam
7. Meetmes „Puuetega inimestele eluaseme füüsiline kohandamine" osalemine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
8. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
9. Katastriüksuse 5650037 Nurmsi külatee ostmine
Ettekandja: piirkonnajuht K. Klein
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
10. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine (soojatootmise operaator)
Ettekandja: piirkonnajuht P. Saldre
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
11. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine (projekt „500 kodu korda")
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
12. Paide linna 2018. aasta 1. lisaeelarve
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
13. Kaasava eelarve menetlemise kord
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
14. Paide linna munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
15. Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
16. Paide valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
17. Roosna-Alliku valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
18. Paide Linnavolikogu 15.03.2018 määruse nr 17 „Paide linna põhimäärus" muutmine
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
19. Arupärimisele vastamine – linnapea P. Värk
20. Linnavalitsuse informatsioonid