« Tagasi

Paide linnavolikogu 21.06.2018 istungi päevakord

Paide linnavolikogu väljasõiduistung 21.06.2018
Kell 14.00 Albus

Eelnõudega saab tutvuda siin

Paide Linnavolikogu 21. juuni istungi päevakorra kavand
1. Paide linna jäätmekava (2. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

2. Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

3. Aia tänava detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

4. Paide Linnavolikogu 15.03.2018 määruse nr 14 „Linnavara valitsemise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandjad: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

5. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine (Tallinna tänava rekonstrueerimine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandjad: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

6. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine (talihooldus)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandjad: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

7. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Paide linnas
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandjad: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
hariduskomisjoni esimees M. Udam

8. Linnavara otsustuskorras tasuta võõrandamine SA-le Paide Haldus
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandjad: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

9. Varalise kohustuse võtmine ja loa andmine lepingu sõlmimiseks
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandjad: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

10. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees A. Aasma

11. Paide linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
revisjonikomisjoni esimees A. Aasma

12. Paide linna 2018. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine (2. lugemine)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

13. Paide Sotsiaaltöökeskuse tegevuse lõpetamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

14. Paide Linnavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine" muutmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

15. Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
(1. lugemine)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja (kõik komisjonid)

16. Paide Linnavolikogu 19.04.2018 otsuse nr 21 „Üle eelarveaasta kohustuse võtmine" muutmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

17. Arupärimisele vastamine (ühistransport) – linnapea P. Värk