« Tagasi

Paide linnavolikogu 20.09.2018 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG

20. SEPTEMBRIL KELL 14.00

PAIDE RAEKOJAS

Eelnõudega saab tutvuda siin

PÄEVAKORD:

Päevakorra kinnitamine

1. Tallinna tänava rekonstrueerimisprojekti tutvustus

Ettekandja: Liina Lipre (Reaalprojekt) ja Siret Pihelgas

2. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine (Tallinna tänava rekonstrueerimine)

Ettekandja: linnapea P. Värk

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

3. Laenu võtmine

Ettekandja: linnapea P. Värk 

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

4. Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 (2.lugemine)

Ettekandja: linnapea P. Värk

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja (kõik komisjonid)

5. Audiitori määramine

Ettekandja: linnapea P. Värk 

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

6. Suur-Aia tn korteriomandite M-2, M-3 ja M-4 võõrandamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas 

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

7. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras Aktsiaseltsile Paide Vesi

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

8. Omafinantseeringu tagamine „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projektile

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas 

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

9. Paide linna jäätmehoolduseeskiri          (1. lugemine)

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

Kutsustud KEJHK tegevjuht Arvo Rosimannus

10. Üksikpuu raiumise tingimused ja kord

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

11. Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

12. Paide lemmikloomade registri põhimäärus

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

13. Paide linna heakorraeeskiri      (1. lugemine)

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

14. Paide linna kaevetööde eeskiri

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

15. Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

16. Aia tänava detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

17. Pärnu tn 60 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

18. Paide linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

19. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 43 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord" muutmine

Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski

Kaasettekandjad:       sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

                                   eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

20. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

muutmine

Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

21. Roosna-Alliku Lasteaed Hellik põhimäärus

Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

22. Viisu Lasteaia põhimäärus

Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

23. Paide üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

24. Paide Linnavolikogu 23.11.2017 määruse nr 30 „Paide Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine

Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

25. Paide Linnavolikogu 15.03.2018 määruse nr 17 „Paide linna põhimäärus" muutmine

Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli

Kaasettekandja: Paide linna sümbolite väljatöötamise ajutise komisjoni esimees R. Raja

26. Paide linna aukodaniku nimetuse omistamine ja Paide linna vapimärgiga autasustamine

26.1. Paide linna aukodaniku nimetuse omistamine

26.2. Paide linna vapimärgiga autasustamine

Ettekandja: aukodaniku nimetuse esitamise komisjoni esimees  A. Tubli

27. Linnavara võõrandamine

Ettekandja: piirkonnajuht P. Saldre

Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

28. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine

Ettekandja: komisjoni esimees A. Aasma

29. Paide Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: Nellika Valder

Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja (kõik komisjonid)

30. Linnapea ja abilinnapea ülevaade töövisiitidest Soome ja Rootsi

31. Linnapea info Paide linna 727. sünnipäeva osas