« Tagasi

Paide linnavolikogu 18.10.2018 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 18. OKTOOBRIL 2018. a ALGUSEGA KELL 14.00
PAIDE RAEKOJAS
 

Eelnõudega saab lähemalt tutvuda siin

PÄEVAKORD:

1. Informatsioon – Sihtasutus Koeru Hooldekeskus tulevik
Kutsutud Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja Sihtasutuse Koeru Hooldekeskus juhatuse liige Terje Teder
2. Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine (1. lugemine)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
3. Müügipileti hinna kehtestamine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
4. Paide linna heakorraeeskiri (2. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
5. Paide linna jäätmehoolduseeskiri (2. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
6. Paide linna teehoiukava 2018-2022 kinnitamine (1. lugemine)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
7. Pärnu jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
8. Arvamuse andmine Karude kruusamaardla Karude II kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise taotluse ja otsuse eelnõu kohta
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
9. Paide linna noortevolikogu põhimäärus
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam
10. Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam
11. Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
12. Pärnu tn 60 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
13. Linnavalitsuse informatsioonid
* Roosna-Alliku Lasteaed Hellik arengukava – abilinnapea A. Tumanski
* Välislähetus – linnapea P. Värk