« Tagasi

Õhusaasteloa taotlus

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Woodman OÜ 06.11.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse.

Woodman OÜ tootmisüksus asub Paide linnas, Mäo külas, Mööblitööstuse maaüksusel (katastritunnus 56502:002:0226). Ettevõtte põhitegevuseks on disainmööbli tootmine. Välisõhu heiteallikateks on viimistluskamber (heiteallikas 1) ning puidu ja õliküttel töötav katlamaja (heiteallikas 2). Ettevõttes kasutatakse mööbli viimistlemiseks erinevaid värve, lakke ja lahusteid kogukuluga 36,012 tonni aastas. Lahustite, sealhulgas kemikaalis sisalduva lahusti aastane kogus on maksimaalselt 23,368 tonni.

Woodman OÜ käitises paikneb katlamaja, milles on üks puiduküttel töötav põhikatel, nominaalvõimsusega 0,141 MWth, ning üks õliküttel töötav tagavarakatel, nominaalvõimsusega 0,222 MWth. Puidukatla kütusena kasutatakse tootmistegevuses tekkivat saepuru. Aastas kulub kütteks ligikaudu 200 tonni saepuru ning 1 tonn kerget kütteõli.

Ettevõtte tootmisüksus asub ligikaudu 3,4 kilomeetri kaugusel Paide linnast ning lähim elumaja asub umbes 500 meetri kaugusel tootmishoonest. Ettevõtte käitis on ümbritsetud tootmis- ja ärimaadest. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Lähim kaitseala, Mäo mõisa park, paikneb tootmishoonest umbes 200 meetri kaugusel läänes.

 

Paide linnavalitsus