« Tagasi

Paide linnavolikogu 21.02.2019 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 21. VEEBRUAR 2019. a ALGUSEGA KELL 14.00
PAIDE RAEKOJAS PURFELDTI SAALIS

Eelnõudega saab tutvuda siin

PÄEVAKORD:
Päevakorra kinnitamine
1. Maakonna bussiliiklusest (2018. aasta kokkuvõte)
Ettekandja: JÜTK tegevdirektor H. Lepamets

2. Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+
2.1. Määrus (maakondlik arengustrateegia)
2.2. Otsus (tegevuskava)
Ettekandja: maakonna arengustrateegia konsultant M. Kesküla
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

3. Paide Huvikeskuse õppetasu
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

4. Paide Muusikakooli õppetasu
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

5. Paide Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

6. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

7. Pearaha suuruse kinnitamine 2019. aastaks
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

8. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine (toitlustamine)
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

9. Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määruse nr 3 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas" muutmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

10. Linnavara võõrandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

11. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine (terviserajad)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

12. Paide linna valimiskomisjoni liikme muutmine
Ettekandja: linnasekretär N. Valder

13. Arupärimistele vastamine – linnapea P. Värk