« Tagasi

Kohanime määramine Viisu küla metsateele

Riigimetsa Majandamise Keskus esitas 25. märtsil 2019 Paide Linnavalitsusele taotluse, milles soovib riiklikus teeregistris arvele võtta Paide linnas Viisu külas asuva uue metsatee.

RMK palub metsateele määrata kohanimi ja väljastada teeregistri number. RMK ettepanek on nimetada metsatee kohanimeks Seli tee.

Korraldus

 

Paide linnavalitsus