« Tagasi

Paide linnavolikogu 16.05.2019 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 16. MAIL 2019 ALGUSEGA KELL 14.00
PAIDE RAEKOJAS

Eelnõudega saab tuvuda siin

PÄEVAKORD:
Päevakorra kinnitamine
1. Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris
Ettekandja: Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo keskkriminaalpolitseinik Remo Perli

2. Paide linna 2019. aasta 1. lisaeelarve 2. lugemine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

3. Ühinemislepingu muutmine
Ettekandja: linnavolikogu liige A. Aasma
Kaasettekandjad: linnapea P. Värk
regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

4. Pikaajalise laenukohustuse võtmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

5. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

6. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine
Ettekandja: piirkonnajuht K. Klein
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

7. Linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras sihtasutusele Paide Spordikeskus
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

8. Arvamuse andmine Viisu turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa
muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

9. Halduslepingu sõlmimine
Ettekandja: S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

10. Iva tänav T5 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

11. Jõekääru tänava katastriüksuse omandamine (T2, T4)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

12. Kasekese tänava katastriüksuse omandamine (T1, T4, T8)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

13. Niidu tänava katastriüksuse omandamine (T1, T2, T8)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

14. Roosi tänava katastriüksuste omandamine (T3, T5, T6)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

15. Vilja tänava katastriüksuse omandamine (T11, T15)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

16. Tuljaku tänava katastriüksuste omandamine (T2, T7)
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

17. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees A. Aasma