« Tagasi

Avalikustamine: Liikluspinnale kohanime ja ruumikuju määramine

Paide linnavalitsus soovib määrata Paide linnas liikluspinnale kohanimeks Lille põik.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Paide Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Eelnõu