« Tagasi

Ranitsatoetuse taotluste vastuvõtt

Alates septembrist saavad lapsevanemad linnavalitsusele esitada taotlusi esimest korda kooli mineva lapse „ranitsatoetuse"  saamiseks.
 

Esimest korda kooli mineva lapse toetust makstakse tingimusel, et taotleja ja laps on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikud ja laps on asunud õppima Paide linna üldhariduskooli või väljaspool Paide linna asuvasse hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud kooli esimesse klassi. Toetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale kirjalik avaldus, milles on märgitud taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja pangakonto number, esimest korda kooli mineva lapse ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

Esimest korda kooli mineva lapse toetuse taotlusi võetakse vastu kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest arvates. Toetus määratakse pärast õpilaste nimekirja kinnitamist üldhariduskooli direktori poolt.

Toetuse suurus on 150 eurot. Avaldust on võimalik täita Pärnu 3 sotsiaalosakonnas kohapeal või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile paide@paide.ee.

Alus:

Avalduse vormid