« Tagasi

Paide linnavolikogu 19.12.2019 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 19. DETSEMBRIL 2019 ALGUSEGA KELL 14.00
 
PÄEVAKORD:
Päevakorra kinnitamine
1. Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 42 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski Kaasettekandjad: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
 
2. Paide linna 2020. aasta eelarve 1. lugemine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
 
3. Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määruse nr 61 „Paide linna teehoiukava 2018-2022" muutmine 2. lugemine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
 
4. Paide Linnavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine" muutmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
 
5. Edu tn T1 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
 
6. Edu tn T2 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
 
7. Edu tn T3 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
 
8. Edu tn T4 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
 
9. Edu tn T5 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

10. Edu tn T6 katastriüksuse omandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
 
11. Edu tn T7 katastriüksuse omandamine Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
 
12. Komisjonide tööaruanded
  • Regionaalarengu komisjon – R. Raja
  • Eelarvekomisjon – A. Jalak