« Tagasi

Paide linnavolikogu 23.01.2020 istungi päevakord

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
23. JAANUARIL 2020 ALGUSEGA KELL 14.00
PAIDE RAEKOJAS
 
PÄEVAKORD:
 
1. Paide linna 2020. aasta eelarve 2. lugemine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
 
2. Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määruse nr 1 "Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
 
3. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
 
4. Pärnu tn 56 võõrandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
 
5. Pärnu tn 5 korteriomandi 23 võõrandamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
 
6. Paide Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees A. Aasma