« Tagasi

Avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks Suur-Aia tänava ümberehitamiseks

Paide Linnavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Suur-Aia tänava ümberehitamiseks. Eesmärk on kaasajastada linna üks jaotustänav kogu ulatuses, parandades tänava kandevõimet, rekonstrueerides kõnni- ja sõiduteed, rajades sademevee ärajuhtimissüsteemi, lahendades parkimiskorralduse, bussipeatused ja haljastuse. Tänava ümberehitamisel antakse tänavaäärsetele kinnistutele kinnistu piirile sademevee liitumispunktid.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Paide linna kodulehel 7. maist kuni 17. maini. Tulenevalt eriolukorrast ootab linnavalitsus kõiki arvamusi ja küsimusi ainult kirjalikult hiljemalt 17. mail aadressil elo.kiivet@paide.ee.

Projekteerimistingimuste eelnõu