« Tagasi

Paide linnavolikogu 18. 09. 2014 istungi kokkuvõte

1. Võeti vastu Paide linna 2014. aasta I lisaeelarve suurusega 1 268 951,72 eurot

2. Kinnitati Paide linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2020

3. Võeti vastu määrus „Tugiteenuse osutamise tingimused ja kord"

4. Võeti vastu määrus „ Lapse sünnitoetuse määr" (tõusis 350 euroni)

5. Võeti vastu määrus „Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord".

6. Võeti vastu otsus „Paide linna kinnistu Roheline tänav isikliku kasutusõigusega koormamine Elektrilevi OÜ kasuks"

7. Võeti vastu otsus „Pärnu tn 6 ja Suur-Aia tn 5//7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine"

8. Võeti vastu otsus „Haljasala aluse maa-ala taotlemine Paide linna munitsipaalomandisse"

9. Võeti vastu otsus „Ajalehes Paide linnaleht reklaami ja kuulutuste avaldamise kord ja hinnakiri"

10. Võeti vastu otsus „Projekti „Paide linna tänavavalgustussüsteemide rekonstrueerimine" kaasfinantseerimise garanteerimine"

11. Võeti vastu otsus „Paide linnavolikogu 10.11.2013 otsuse nr 94 „Alatiste komisjonide moodustamine" muutmine"

12. Valiti Paide linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimees (Viktor Kasak) ja liikmed (Ilmar Koppel, Peeter Saldre, Mihhail Feštšin, Andres Müürsepp)

13. Kinnitati  Paide linna aukodaniku nimetuse esitamise komisjoni otsus Paide linna aukodaniku nimetuse omistamise kohta (Tõnu Uibopuu)

14.  Kinnitati Paide linna aukodaniku nimetuse esitamise komisjoni otsused Paide linna vapimärgiga autasustamiste kohta (Malle Nööp ja Ants Hiiemaa)