« Tagasi

Paide linnavolikogu 16. oktoobri 2014 istungi päevakord

Paide linnavolikogu istung toimub 16. oktoobril 2014 Paide raekoja teise korruse saalis algusega kell 13.00.

1.      Spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas    (I lugemine)

Ettekandja: abilinnapea J. Lehemets
Kaasettekandjad:
Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees T. Alt
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees V. Hange

2.      Pärimine

Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees V. Hange.

3.      Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks MTÜ-ga Kesk- Eesti Jäätmehoolduskeskus

Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandjad:
Keskkonnakomisjoni esimees V. Kasak
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees V. Hange

4.      Tööstuse tn 34, Tööstuse tn 32, Karja tn 14, Aiavilja tn 14 ja Aiavilja tänav T4 kinnistute detailplaneeringu ala suurendamine

Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees V. Kasak

5.      Paide linna kinnistute Tööstuse tänav T1, Karja tänav T1 ja Ruubassaare tee isikliku kasutusõigusega koormamine JetGas OÜ kasuks

Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees V. Kasak

6.      Eraomandis oleva Roosi eratee võtmine avalikku kasutusse ning teehoiu korrastamise eest vastutava isiku määramine

Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees V. Kasak

7.      Paide linna kinnistu Ehitajate tänav isikliku kasutusõigusega koormamine OÜ Paide Elamuhooldus kasuks

Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees V. Kasak

8.      Paide Linnavolikogu 23.01.2014 otsuse nr 7 „Läbirääkimiste alustamine riigigümnaasiumi loomiseks Posti tn 12 kinnistule" muutmine

Ettekandja:  linnavolikogu esimees T. Alt

9.      Esindajate määramine hoolekogudesse

Ettekandja: linnavolikogu esimees T. Alt

10.  Linnavolikogu esimehele hüvitise määramine

Ettekandja: linnavolikogu aseesimees M. Feštšin

11.  Linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine

Ettekandja: linnavolikogu esimees T. Alt

12.   Linnavalitsuse informatsioonid