« Tagasi

Paide linnavolikogu 29.01.2015 istungi kokkuvõte

 • Avatud mikrofonis võttis sõna Valeri Ivanov, teemaks Raudtee tänava olukord

Volikogu

 • andis nõusoleku AS Paide Vesi projekti „Paide linna ja Imavere valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" kaasfinantseerimise garanteerimiseks ja laenulepingu sõlmimiseks
 • võttis vastu Paide linna 2015. aasta eelarve                                                                
 • võttis vastu Paide linna jäätmekava 2015-2020           .                                                         
 • võttis vastu Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027
 • kinnitas Paide linna kinnistu Mündi tn 49 isikliku kasutusõigusega koormamise Paide Vesi AS kasuks
 • tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 24. aprilli 2014 otsuse nr 23 seoses maa-ala taotlemisega Paide linna munitsipaalomandisse Sillaotsa kalmistu laiendamiseks
 • kinnitas Paide linna kinnistute Tööstuse tänav T1 ja Karja tänav T1 isikliku kasutusõigusega koormamise Elektrilevi OÜ kasuks
 • kinnitas jaoskonnakomisjonide moodustamise
 • valis Pärnu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadid
 • Linnavolikogu esimees Tarmo Alt jagas informatsiooni kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteemist VOLIS