« Tagasi

Paide linnavolikogu 17.10.2019 istungi kokkuvõte

  • Informatsioonid:

Järvamaa terviseprofiil – Pipi-Liis Siemann (JOL)

Paide Teater – Harri Ausmaa (teatri juht)

AS Järvamaa Haigla arengusuunad – Andres Müürsepp (juhatuse liige)

  • Paide linna 2019. aasta 2. lisaeelarve suunati teisele lugemisele

2. lisaeelarvega suureneb eelarve maht 64 850 euro võrra põhitegevuse tulude prognoosi kasvu ning selle arvelt tehtavate väljaminekute arvelt. Koos lisaeelarve muudatustega on Paide linna 2019. aasta eelarve maht kokku 25 453 611,43 eurot, netovõlakoormus1 58,9% ning netovõlakoormuse ülemmäär2 63,7%.

  • Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda § 8 muudeti ja lisati punkt 6 järgmises sõnastuses:

„6) taotlejal ei tohi olla võlgnevusi Paide linna ning Paide linnaga seotud eraõigusliku juriidilise isiku ees".

  • Otsustati võõrandada Paide linnale kuuluv ja aadressil Paide linn Kure tn 9 asuv korteriomand nr 9 (kinnistusregistri registrinumbriga 914236) ja kehtestada alghinnaks 23 000 eurot.
  • Paide Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosseisust arvati välja Kalle Grünthal ning asemele määrati Priit Põder
  • Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni koosseisust arvati välja Priit Põder ning asemele määrati Andres Kivilaid
  • Välislähetuste aruanded

Dalian, Shenjang ja Havirov – linnapea P. Värk

Pereyaslav-Khmelnytski – linnavolikogu aseesimees M. Feštšin