« Tagasi

Paide linnavolikogu 17.12.2015 istungi päevakord

Paide linnavolikogu 17.12.2015 istung toimub raekojas algusega kell 13.00.

Otseülekande link

Päevakord:

1.      Paide linna 2015. aasta III lisaeelarve       (I lugemine)

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandjad:

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets
keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

2.      Paide linna 2016. aasta eelarve         (I lugemine)

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandjad:

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets
keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

3.      Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine

Ettekandja: linnavolikogu esimees P. Saldre

Kaasettekandjad:

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets
keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

4.      Riigi omandis olevate elamumaa maakasutuse sihtotstarbega  katastriüksuste Kastani tn 3, Kastani  tn 7a ja Kastani tn 11a otsustuskorras alla hariliku  väärtuste võõrandamise taotlemine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik

5.      OÜ Paide Elamuhooldus võõrandamise menetluse algatamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

6.      Paide linna 2015. aasta III lisaeelarve      (II lugemine)

Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

7.      Linnavalitsuse informatsioonid