« Tagasi

Paide linnavolikogu 18.02.2016 istungi päevakord

Istung toimub Paide raekojas algusega kell 13.00.

1.      Kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandjad:

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

2.      Paide linna eelarvest makstavate toetuste piirmäärad

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandjad:

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov

Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

3.      Paide linna koolivõrgu ümberkorraldamine

Ettekandja:  abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

4.      Pearaha suurused Paide linna laste ja noorte treening- ja võistlusspordialase tegevuse toetamiseks 2016. aastal

Ettekandja: abilinnapea Ü. Leesmaa

Kaasettekandjad:

Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees J. Lehemets

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein

5.      Maa taotlemine Paide linna munitsipaalomandisse

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik

6.      Kohanime määramine

 Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik

7.      Paide linnas, Rüütli tn 40 asuva vallasasja ja sellel paikneva vallasvara sundvõõrandamise taotluse esitamine

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees M. Nurmik

8.      Loa andmine riigihanke hankemenetluse läbiviimiseks

Ettekandja: linnapea S. Pihelgas

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees K. Klein