« Tagasi

Paide linnavolikogu 18.04.2019 istungi kokkuvõte

Volikogu
 • kuulas ära Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktori Rein Oselini ülevaate Järvamaa Kutsehariduskeskuse tegevusest
 • tutvus AS E-Piim Tootmine poolt rajatava Paide tehase ehituse hetkeseisuga
 • tutvus Roosna - Alliku Lasteaed Helliku ja Viisu Lasteaia arengukavade koostamise hetkeseisuga
 • kuulas ära MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus tegevjuhi Arvo Rosimannuse ülevaate korraldatud jäätmeveost
 • saatis teisele lugemisele Paide linna 2019. aasta 1. lisaeelarve .

  Eelarve maht suureneb peamiselt sihtotstarbeliste investeeringutoetuste arvelt tehtavate investeeringute võrra, sh põhikooli ehituse riigipoolne toetus. Koos muudatustega on Paide linna 2019. aasta eelarve maht kokku 25 706 839,43 eurot.

 • võttis vastu Paide Kunstikooli põhimääruse

 • moodustas Paide linna haldusterritooriumil Euroopa Parlamendi 2019. a valimistel hääletamise korraldamiseks neli jaoskonnakomisjoni järgmiselt:

Valimisjaoskond nr 1:
Täna Kivila - komisjoni esimees
Mairon Haarde - komisjoni liige
Tiiu Ülessaar - komisjoni liige
Ülle Laas - komisjoni liige
Anu Tornik - komisjoni liige
Marina Klein - komisjoni liige, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Lea Voorel - komisjoni liige, ISAMAA Erakond
Marju Anvelt - komisjoni liige, Eesti Reformierakond
Rutt Tuula - komisjoni liige, Eesti Keskerakond
Egle Ninep - komisjoni asendusliige
Agne Pajula - komisjoni asendusliige

Valimisjaoskond nr 2:
Ulvi Vürmer - komisjoni esimees
Silvia Aarma - komisjoni liige
Annika Nõulik - komisjoni liige
Tatjana Ivanova - komisjoni liige
Merle Rüütel _ komisjoni liige
Kadri Mandri - komisjoni liige, Eesti Konservatiivse Rahvaerakond
Merike Einma - komisjoni liige, ISAMAA Erakond
Siiri Roos - komisjoni liige, Eesti Keskerakond
Anneli Raap - komisjoni liige
Irene Virkoja - komisjoni asendusliige
Marit Leppoja - komisjoni asendusliige

Valimisjaoskond nr 3:
Rita Laanetu - komisjoni esimees
Maire Uusmaa - komisjoni liige
Ulvi Part - komisjoni liige
Raili Komer - komisjoni liige
Jaan Sapp - komisjoni liige
Priit Põder - komisjoni liige, Eesti Konservatiivse Rahvaerakond
Katrin Tamm - komisjoni liige, ISAMAA Erakond;
Anu Käärik - komisjoni liige, Eesti Reformierakond
Are Riistan - komisjoni liige, Eesti Keskerakond
Maarit Nõmm - komisjoni asendusliige
Edith Tänavots - komisjoni asendusliige

Valimisjaoskond nr 4:
Malle Maimann - komisjoni esimees
Anne-Ly Mägi - komisjoni liige
Kerli Jänts - komisjoni liige
Andres Kivilaid - komisjoni liige Eesti Konservatiivse Rahvaerakond
Anneli Karma - komisjoni liige, Eesti Keskerakond
Janika Mändla - komisjoni asendusliige
Ene Karma - komisjoni asendusliige

 • muutis Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsust nr 78 ,,Linnavara võõrandamine" punkti 1 järgmiselt: ,,Võõrandada Järvamaal Paide linnas Sargvere külas asuv Pikk tn 2 kinnistu (kinnisturegistriosa number 1504336, katastriüksuse tunnus 56504:002:0006, pindala 58009 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa), millel asuvad: Sargvere mõisahoone (ehitisregistri kood 107005312), Sargvere mõisapark (ehitisregistri kood 220650602), ait (ehitisregistri kood 107019282), kuur (registrikood 107019284), kuur (ehitisregistri kood 107019283), alghinnaga 160 000 eurot.".
 • muutis Paide Linnavolikogu 20. septembri 2018 otsust nr 49,,Suur-Aia tn korteriomandite M-2, M-3 ja M-4 võõrandamine" punkti 2 järgmiselt: ,,Võõrandada Suur-Aia tn 25 (katastritunnus 56601:006:1040) asuvad korteriomandid M-2 (kinnistusregistri registrinumber 1399036), M-3 (kinnistusregistri registrinumber 1399136), M-4 (kinnistusregistri registrinumber 1399236) alghinnaga 56 000 eurot. Korteriomandite eraldi võõrandamisel võõrandatakse korteriomand M-2 (kinnistusregistri registrinumber 1399036) alghinnaga 21320 eurot ja korteriomandid M-3 (kinnistusregistri registrinumber 1399136) ning M-4 (kinnistusregistri registrinumber 1399236) võõrandatakse alghinnaga 34 680 eurot.
 • omandas seoses AS-i Paide Vesi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojektiga järgmised katastriüksused: Iva tänav (T2, T4), Jõekääru tänav (T1, T3, T5), Kasekese tänav (T2, T3, T5, T6, T7, T9), Lõokese tänav (T1, T2, T4), Niidu tänav (T4, T6, T10), Roosi tänav (T1, T4, T7, T8, T9, T10) ja Vilja tänav (T1, T2, T3 ja T5, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T12, T13, T14, T16)
 • võõrandas sihtasutusele Paide Spordikeskus otsustuskorras tasuta Paide linnas asuvad ja Paide linnale kuuluvad kinnisasjad: 1. Pärna tn 10 (kinnistu registriosa nr 400336, katastritunnus 56601:004:0973, maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, pindala 29 936 m²); 2. Karja tn 18a (kinnistu registriosa nr 1015536, katastritunnus 56601:005:0960, maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 2 518 m²).
  Pärna tn 10 kinnistul asub Paide linna staadion ning Karja tn 18a kinnistul Paide linna võimla. Selleks, et sihtasutusel oleks võimalik seal spordiobjekte/rajatisi kasutada ja hallata, arendus- ja ehitustegevuseks toetusi taotleda ning neid kinnistuid efektiivselt majandada, peab sihtasutus olema nende kinnisasjade omanik. Karja tn 18a asuva võimla korrastamiseks ning Pärna tn 10 asuvale kinnistule kahe tenniseväljaku ja kahe padeliväljaku ning neid teenindavate rajatiste rajamiseks saadakse toetust Vabariigi Valitsuse riigieelarve regionaalsetest investeeringutest.