« Tagasi

Uuring lahkuminekujärgse lapsevanemate ja laste suhtlemise seosest lapse heaolu ning õigustega lastevanemate arvates

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži 3.kursuse üliõpilane Taivi Babatunde uurib oma lõputöös lapsevanemate omavahelise ja lastega suhtlemise olulisust pärast lahutust või lahkuminekut. Valimis on kogu Eesti territooriumil elavad ja eesti keelt kõnelevad lapsevanemad, kes elavad lapsega koos ning ka lapsevanemad, kes elavad lapsest eemal pärast lahkuminekut.

 

Küsimustik, selle täpsem kirjeldus ja täitmise juhis on  leitav lingilt https://survey.ut.ee/index.php/783377?lang=et.  

 

Küsimustik on avatud ajavahemikul 07.03.2020-30.03.2020.