Jaan Tätte esineb Paides haigete laste heaks

Sel aastal keskendub SA TÜ Kliinikumi Lastefondi põhikampaania "Üleannetus" muusika-, hipo- ehk ratsutamis-, tegevus- ja füsioteraapiale, mis mõjuvad raskelt haigetele lastele arendavalt, parandavad nende seisundit ja edendavad lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut.

Riiklikud vahendid ei ole piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil muul põhjusel võimalik käia teenusel. Seega aitab Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita. Lisaks aitame vajaduse korral peredel hüvitada ka kulutusi, mis tekivad seoses haige lapse transportimisega ravi- või erihooldust pakkuvatesse asutustesse, arstide, terapeutide või spetsialistide juurde.

Hetkel toetab heategevusfond 17 arendavat teraapiat vajavat last, kuid erinevaid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi on oluliselt rohkem.

Kampaania peamine eesmärk on annetuste kogumine, kuid lisaks tahame üles leida ka need Eesti lapsed, kes vajavad raviarsti kinnitusel arendavaid teraapiaid, kuid kellele on need tänaseni kättesaamatuks jäänud.

Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Küsimusi, nõu ja abi saab küsida info@lastefond.ee. Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel konsulteeritakse raviarstiga ning esitatakse taotlus.

Üleannetuse kampaania tipneb 10. märtsil toimuvate üle-eestiliste heategevusüritustega kõigi 15 Eesti maakonna suurimates kaubakeskustes. Üleannetuse perepäevadel pakutakse osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada, meeleolukalt annetada ning tuntud artistide kontserte nautida.

Järvamaal toimub perepäev kell 10:00-13:00 Paide Maksimarketis. Üritusel esinevad Jaan Tätte ja Paide Gümnaasiumi laululapsed, päeva juhib Sulo Särkinen ning kohal on ka Paide JJ-Street tantsijad, näomaalija, meigikunstnik ja õnneloos.