« Tagasi

Ühisgümnaasiumi asub juhtima Kersti Kivisoo

Paide Ühisgümnaasiumi asub alates 2. juulist juhtima kooli matemaatikaõpetaja Kersti Kivisoo. Pärast 1. septembrit jätkab Kivisoo juba Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktorina.

Abilinnapea Anneli Tumanski sõnul on Kersti Kivisool põhjalik visioon kooli tulevikust nii lähemas kui pikemas perspektiivis. "Kuna järgnevad aasta või kaks on kooli jaoks keerulised, siis peab ta tähtsaks liita erinevatel pindadel asuvad õppijad ühtseks tervikuks. Ta leidis, et oluline on säilitada praegune sõbralik ja õpilasega arvestav õhkkond. Samuti tõi Kivisoo välja koostöö erinevate huvigruppide vahel, muutunud õpikäsitluse rakendamise ja kaasava õppimise võimalused. Mitmekeelsuse ja –kultuurilisuse osas on Kivisool selge nägemus keelekümblusmetoodika kasutuselevõtu näol," põhjendas Tumanski.

Linnapea Priit Värk lisas, et Kivisoo pidas oluliseks jätkata koolis maleõpetuse suunda ning rõhutada sellega kaasnevat kooli omanäolisust. "Kivisoo leidis, et kool peab toetama õpilaste kõrgemate mõtlemisoskuste kujundamist, rakendama laiemalt andekatele noortele suunatud programme ja kursuseid ning valmistama neid ette edukate õpingute jätkamiseks," sõnas Värk.

Paide Ühisgümnaasiumi senine direktor Kersti Laastau paneb omal soovil ameti maha. Kersti Kivisoo valiti välja viie kandidaadi seast.

 

Pildil: abilinnapea Anneli Tumanski, hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu ja tulevane koolidirektor Kersti Kivisoo

Teate koostas ja pildistas:

Maarit Nõmm
avalike suhete peaspetsialist
51 46 043
maarit.nomm@paide.ee