« Tagasi

Tööpakkumine: Perevanem

Paide Sotsiaaltöökeskus otsib oma meeskonda

PEREVANEMAT

Perevanema peamiseks tööülesandeks on suunata ja toetada Paide perekodus kasvavaid lapsi. Samuti toetada lapsi kasvuprotsessis ja arengus, korraldades nende igapäevast pereelu.

Paide Sotsiaaltöökeskus on Paide Linnavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärgiks on Paide  linna kodanikele sotsiaalteenuste osutamine nende igapäevaelu toetamiseks ja iseseisva toimetuleku tagamiseks.

Perevanema tööülesannete täitmine eeldab pühendumist, küpsust, paindlikkust, väga head suhtlemisoskust ning iseseisvust. Ootame valmisolekut töötada järjestikku 5 ööpäeva.

Nõuded kandidaadile:

  • vähemalt keskharidus ning riiklikult tunnustatud kutse-või kõrgharidus;
  • vanust vähemalt 25 aastat;
  • kohusetundlik suhtumine töösse;
  • väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskus;
  • eelnev kogemus lastega töötamisel;
  • B kategooria juhtimisõiguse omamine.

Pakume Sulle graafikuga tööd mõnusas kollektiivis, meeldivas keskkonnas, konkurentsivõimelise palga ja heade töötingimustega.

Tööle asumise aeg 20. august 2018.

Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 23. juuliks 2018 a. e-postiaadressil kaspar.tammist@pstk.ee või Paide Sotsiaaltöökeskus, Aiavilja 13, Paide linn, Paide linn, 72719. Kandideerimisdokumentidena palume esitada CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri koos palgasooviga.

Lisainfo: Kaspar Tammist, Paide Sotsiaaltöökeskuse juhataja, kaspar.tammist@pstk.ee või mob. 520 1404.

 

Paide Perekodus osutatakse asendushooldusteenust. Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.