« Tagasi

Jõustus Paide linna uus arengukava

7. oktoobrist 2018 jõustus Paide linna arengukava aatani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022.

Paide linna arengukavas ja eelarvestrateegias antakse ülevaade linna lühi- ja pikaajalistest arengusuundadest ning näidatakse selleks vajalike vahendite jaotus. Arengukava sisuks on Paide linna elanike heaolu ja arengueelduste kirjeldamine. Pikaajalise arengu kavandamiseks on oluline analüüsida hetkeolukorda, seada strateegilised eesmärgid ja koostada tegevuskava nende saavutamiseks, kasutades selleks olemasolevaid ressursse võimalikult otstarbekalt.

Arengukava koostamine algas 2018. aasta kevadel, kui toimus ligi 30 mõttekoda erinevates valdkondades. Osaleda ja sisendit anda said kõik, kes soovisid.

Paide linna arengukava aatani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

 

Teate koostas:

Maarit Nõmm
avalike suhete peaspetsialist
51 46 043
maarit.nomm@paide.ee