« Tagasi

Linnavalitsus võtab tööle hooldustöötaja

Paide Linnavalitsus võtab tööle hooldustöötaja.

Töökoha asukoht: Paide linn
Valdkond: Sotsiaaltöö
Tööle asumise aeg: 2. jaanuar 2019

Hooldustöötaja töö sisuks on Paide linna täiskasvanud kodanikele tugiisikuteenuse osutamine. Töö eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Peamiste tööülesannete kirjeldus:

- individuaalse tegevuskava täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute koostamine

- motiveerimine, nõustamine ja juhendamine igapäevaelu toimingute korraldamisel ja teostamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega isik iseseisvalt toime ei tule

- juhendamine ja toetamine kodus ja väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemises ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel

Nõuded kandidaadile:

  • Omab vähemalt põhiharidust ja erialast ettevalmistust
  • Omab head sõnalise eneseväljendamise oskust, valdab eesti keelt tasemel B-1
  • Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja arvutiprogramme (isiku abistamine nt arvete maksmisel, e-kirjade kirjutamisel, asjaajamisel jms)
  • Omab head suhtlemisoskust, kohusetunnet, empaatiavõimet, algatusvõimet ja ajaplaneerimise oskust ning on usaldusväärne

Kasuks tuleb B-kategooria juhiloa olemasolu ja vene keele oskus suhtlustasandil

Tule meile tööle, sest:

  • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
  • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
  • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Vajadusel abistame eluruumi leidmisel.

Tingimused ja lisainfo:

Palume esitada sooviavaldus, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist hiljemalt 14. detsembril 2018 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee või tuua aadressil: Keskväljak 14, Paide linn, märgusõnaga „Hooldustöötaja".

Lisainfot saab küsida:

Anneli Raap
5593 2250