Järvalaste küüditamislood said raamatuks

Viimasest, kõiki Eesti perekondi puudutanud massirepressioonist möödub 25. märtsil 70 aastat. Eestis toime pandud võõrvõimu kuriteod, isegi kui need jäävad aega ligi kolmveerand sajandit tagasi, vajavad meenutamist. Nende lugude teadmine aitab meil mõista, kui väärtuslik on vaba ja iseseisev Eesti.

Viimase viieteist aasta jooksul on Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi liige Kaarel Aluoja kogunud ning avaldanud ajalehes Järva Teataja mälestusartikleid Järvamaa perede saatusest nõukogude okupatsiooni haardes. Neist 34 Järvamaaga seotud küüdilugu ilmuvad koguteosena „Ära. 34 Järvamaa pere Siberi-tee".

Raamatu esitlus toimub laupäeval, 16. märtsil kell 11.00 Paide raekoja II korruse saalis. Kogumikku tutvustab raamatu koostaja Kaarel Aluoja. Esitlusel on võimalus soetada värsket koguteost, mis on pühendatud 70 aasta möödumisele 1949. aasta märtsiküüditamisest. Kohtumist ilmestab muusik Kaido Kirikmäe.

Raamatu väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital, Eesti Memento Liit, Järvamaa Pärandi Sihtkapital ja Justiitsministeerium.

Esitluse järgselt on raamatut võimalik soetada Järvamaa muuseumist.

Lisainfo:
Kaarel Aluoja
koguteose koostaja
503 7849

Teate koostas:

Ründo Mülts
SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum
566 82165