Linnavalitsus müüb rohkelt kinnisvara. Vaata pakkumisi!

Paide linnavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel


1. Paide linn Roosna-Alliku alevik, Nooruse tn 8 korter 1, mis on kasutusel munitsipaaleluruumina:

 • korteriomand (kinnistusregistri registrinumber 2575436)
 • katastritunnus: 68401:003:0137
 • sihtotstarve: 100% elamumaa
 • enampakkumise alghind: 1000 (üks tuhat) eurot
 • tagatisraha: 100 (üks sada) eurot
 • enampakkumisel osalemise tasu 50 (viiskümmend) eurot

Müügiobjekti kirjeldus
Roosna-Alliku alevikus asuv Nooruse tn 8 korter 1 seisukord on halb (tulekahjus tekkinud kahjustused). Korter asub kahe korruselises ja 11 korteriga hoones.

 

2. Paide linn Mündi tn 27 korter 2, mis on kasutusel munitsipaaleluruumina:

 • korteriomand (kinnistusregistriosanumber 1890036)
 • katastritunnus 56601:006:0700
 • sihtotstarve: 100% elamumaa
 • enampakkumise alghind: 16 000 (kuusteist tuhat) eurot
 • tagatisraha: 1600 (üks tuhat kuussada) eurot
 • enampakkumisel osalemise tasu 50 (viiskümmend) eurot


Müügiobjekti kirjeldus
Paide linnas asuv Mündi tn 27 korter 2 asub 2-korruselises 12-korteriga elamus. Korteris on esik, köök, kaks tuba, eraldiasetsevad WC ja vannituba. Korteris on PVC aknad, metallist välisuks. Tsentraalne vesi ja kanalisatsioon, soe vesi elektriboileriga. Üldine seisukord hea. Eluruumi üldpind on 42,6 m²

Juurdepääs majale on hea, maja asub Paide kesklinnast lõuna pool, kaugus kesklinnast ca 700 meetrit. Enamik linna teenindusasutused on ca 1,3 km raadiuses, s.h. koolihoone, spordihall ja suuremad toiduainete kauplused ca 800 meetri kaugusel. Paide tehisjärv ca 950 meetri kaugusel.

Maja on valminud 1960-ndatel aastatel. Vahetatud on katusekate, trepikodades on tehtud remont ning vahetatud aknad ja uksed. Üldine seisukord on hea. Majas asub ka toimiv korteriühistu.

 

3. Paide linn Väike-Aia tn 30 korter 69, mis on kasutusel munitsipaaleluruumina:

 • korteriomand (kinnistusregistriosanumber 635236)
 • katastritunnus 56601:003:1430
 • sihtotstarve: 100% elamumaa
 • enampakkumise alghind: 10 300 (kümme tuhat kolmsada) eurot
 • tagatisraha: 1030 (üks tuhat kolmkümmend) eurot
 • enampakkumisel osalemise tasu 50 (viiskümmend) eurot


Müügiobjekti kirjeldus
Paide linnas asuv Väike-Aia tn 30 korter 69 asub 5-korruselises 85-korteriga elamus 4. korrusel. 1-toaline rahuldavas seisukorras, kuid remonti vajav korter. Hea planeeringuga.. Eluruumi üldpind on 27,7 m²

Juurdepääs majale on hea, maja ees on parkimisvõimalus. Kaugus kesklinnast ca 350 meetrit. Enamik linna teenindusasutused on ca 700 meetri raadiuses, s.h. koolihoone, spordihall ja suuremad toiduainete kauplused ca 400 meetri kaugusel. Paide tehisjärv ca 1,1 kilomeetri kaugusel.

Maja on valminud 1980-ndate teises pooles. Üldine seisukord on hea. Majas asub ka toimiv korteriühistu.

 

4. Paide linn Vedruka küla Kurvi kinnistu:

 • katastritunnus 68401:001:0155
 • sihtotstarve: 100% elamumaa
 • pindala 11 448 m²
 • enampakkumise alghind: 300 (kolmsada) eurot
 • tagatisraha: 30 (kolmkümmend) eurot
 • enampakkumisel osalemise tasu: 50 (viiskümmend) eurot


Müügiobjekti kirjeldus
Paide linnas Vedruka külas asuva Kurvi kinnistu pindala on 11 448 m², millest õuemaad on 5961 m², metsamaad 2438 m² ning looduslikku rohumaad 3049 m². Kinnistul asub: 8-korteriga korterelamu (EHR kood 120724926, ehitusaasta 1975, ehitisalune pind 249,1 m²); puidust abihoone (EHR kood 120725506, ehitusaasta 1975, ehitisalune pind 98,2 m²); puidust kõrvalhoone (EHR kood 120725505, ehitusaasta 1975, ehitisalune pind 82 m²). Korterelamus asuvad korterid on aastaid olnud väheses kasutuses ning on seetõttu halvas seisukorras ja vajavad remonti (pliitide, ahjude korrastamine, põrandate vahetus jne).

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks kirjaliku pakkumise, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • Andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg  ja elukoht; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontaktandmed);
 • nõusolek võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 • pakkumuse tegemise kuupäev;
 • esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne), kui allkirjastajaks on esindaja.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud, esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes ning esitatud enampakkumise korraldajale kinnises ümbrikus.

Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumused võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumus viie tööpäeva jooksul. Uus pakkumus ei või olla väiksem juba tehtud pakkumusest.

Pakkumised esitada vastavalt protseduuri reeglitele kinnises ümbrikus, millele on märgitud müügiobjekti nimi, hiljemalt 22. aprilliks 2019 kell 13.30 Paide Linnavalitsuse aadressil Paide Linnavalitsus, Pärnu tänav 3, Paide, 72711, Järva maakond. Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge „Mitte avada enne 22.04.2019 kell 14.00"

Saabunud pakkumusele tehakse märge pakkumuse saabumise kuupäeva ja kellaaja kohta.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 22. aprillil 2019 kell 14.00 Paide Linnavalitsuses, Pärnu 3, 72711, Paide linn.

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Paide Linnavalitsusse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Paide Linnavalitsusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatudpakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Paide Linnavalitsusse pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Enampakkumisele tulijal peab kaasas olema:
1. dokument tagatisraha tasumise kohta.
- osalemistasu ja tagatisraha peavad olema laekunud hiljemalt 22. aprilliks kell 13.00 Paide Linnavalitsuse arvelduskontole EE611010702000611004 SEB Pangas.

- tagatisraha tagastatakse  täies mahus.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks.
- tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut linnamajandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.
2. juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.


Müügitingimused:

- Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsus nr 77 „Linnavara võõrandamine"

- Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsus nr 78 „Linnavara võõrandamine"

-Paide Linnavolikogu 21. veebruari 2019 otsus nr 14 „Linnavara võõrandamine"

-Paide Linnavolikogu 21. märtsi 2019 otsus nr 19 „Linnavara võõrandamine"

-Paide Linnavalitsuse 01. aprilli 2019 korraldus nr 177 „Väike-Aia tn 30-69, Mündi tn 27-2 ja Sargvere külas Pikk tn 2 kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine"
- Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
- Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu linnamajandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
- Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
- Enampakkumine viiakse läbi lähtudes Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määrusest nr 14 „Linnavara valitsemise kord"

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekti koormavate lepingutega, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonnas Pärnu tn 3 (kab 209). Info tööpäevadel: 383 8646, 5307 0664, rein.sainas@paide.ee

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.