Tööpakkumine: Roosna-Alliku lasteaia Hellik direktor

Paide Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ROOSNA-ALLIKU LASTEAED HELLIK DIREKTORI ametikoha täitmiseks.

Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös koolipidaja, hoolekogu ja kogukonnaga.

Nõuded kandideerijale:

  • kõrgharidus;
  • pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
  • teadmised personalitöö ja asjaajamise korraldamisest;
  • eelarve koostamise oskus;
  • algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus, väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus, vastutustunne, usaldusväärsus, korrektsus, pingetaluvus;
  • eesti keel kõrgtasemel;
  • kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus.

Pakume:

  • võimalust korraldada õppekasvatustööd toredas väikeses lasteaias;
  • võimalust osaleda tööalastel täiendkoolitustel.

Töökoha asukoht: Paide linn, Roosna-Alliku alevik.

Tööle asumine alates 26. augustist 2019.

Ametikohale kandideerijal esitada CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga ning kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „Lasteaed" palume saata hiljemalt 12. juuniks 2019.a e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee.

Lisainfo: Paide Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu, tel. 529 6515 või Roosna-Alliku Lasteaed Hellik direktor Anne Alberg tel 389 5380.