« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI ametikohale.

Konkursi tähtaeg: 10.07.2019
Asukoht: Paide linn
Valdkond: Sotsiaaltöö
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajatu

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:

 • Sotsiaalhoolekandealane (sh teenuste osutamisega seonduv) nõustamine ja vältimatu sotsiaalabi korraldamine
 • Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine
 • Rahaliste hüvitiste, sh toimetulekutoetuste ning teiste riigieelarvest ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine
 • Eluruumi tagamise teenuse korraldamine ja teenusel viibijate abistamine
 • Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine
 • Valdkonna projektitöödes osalemine
 • Valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine.
 • Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR

Nõuded kandidaadile:

 • Omab erialast kõrgharidust
 • Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • Valdab eesti keelt tasemel C-1 ja omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust
 • Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, andmebaas STAR, DHS Delta jm)
 • Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet
 • On hea meeskonnas töötaja

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil.

Ametikoha asukoht: Paide linn

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Sooviavaldust ootame hiljemalt 10. juuliks 2019. a 
e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee või aadressil: Paide Linnavalitsus, Pärnu tn 3, Paide 72711, märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist".
Sooviavaldusele palume lisada motivatsioonikirja koos palgasooviga, CV, haridust tõendava dokumendi koopia, kinnituse vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Lisainfot saab küsida sotsiaaltöö spetsialistilt Anu Õunalt (Õun)  tel 383 8628 või 5836 2777.