« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse raamatupidaja

         

                 Kui Sa oled teotahteline, orienteerud hästi arvudemaailmas
           ja  Sul on raamatupidaja tööks vajalik haridus ning oskused, siis     
                ootame just Sind oma meeskonda!

               

Paide Linnavalitsus võtab tööle RAAMATUPIDAJA.

Raamatupidaja peamised tööülesanded
Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamine, sh:

 • majandustehingute dokumenteerimine
 • asutuse arvete koostamine, laekumiste jälgimine, võlglastele meeldetuletuskirjade saatmine
 • e-arvekeskuses algdokumentide kontrollimine ja nende alusel tehingute kajastamine
 • aruannete koostamiseks informatsiooni ettevalmistamine
 • personalikulude arvestus ning personalikuludega ja tööjõu liikumisega seotud statistiliste aruannete koostamine
 • väikevahendite arvestus
 • eelarve täitmise aruannete kontroll
 • oma valdkonnas asutuse juhi nõustamine

Nõuded kandidaadile:

 •     raamatupidamisalane eriharidus
 •     töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
 •     oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 •     oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, DHS Delta)
 •     kohusetundlik suhtumine töösse
 •     eesti keele oskus C-1 tasemel
 •     väga  hea suhtlemis-, eneseväljendus-  ja koostööoskus

Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ja raamatupidamisprogrammi Pmen tundmine.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Töökoha asukoht: Paide linn

Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 14. august 2019 e-posti aadressil: mari.mikson@paide.ee või
Paide Linnavalitsus, Pärnu tn 3 Paide 72711, märgusõnaga „Raamatupidaja".

Kandideerimisdokumentidena palume esitada: CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ja haridust tõendava dokumendi koopia.

Lisainfo: finantsosakonna juhataja Kaja Kört,  tel 383 8641, e-post: kaja.kort@paide.ee.