Huvihariduse toetus 3- ja enamalapselistele peredele

Esitada saab taas huvihariduse toetuse avaldusi, mis on mõeldud 3-ja enamalapselistele peredele.

Iga õppeaasta alguses tuleb teha uus avaldus, siis saab linn toetust maksma hakata juba alates septembrist. Soodustus hakkab kehtima samal kuul, kui taotlus on esitatud enne 15. kuupäeva. Ehk siis, et saada toetust alates septembrist, peab taotlus olema tehtud enne 15. septembrit. Taotlus kehtib kogu toetuse saamise perioodi 1. septembrist -31. maini.

Toetuse suurus ühe lapse eest on 20 eurot kuus ja see kantakse üle huvikoolile, kus laps käib.

Toetuse kord ja avalduse vorm

Kõik haridust puudutavate toetuste info siin

 

Lisainfo:

Kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialist Edith Tänavots
383 8621 
522 3166