Mittetulundusliku tegevuse rahataotlemise uus kord

01.10.2019

Alates 01.10.2019 kehtib uus mittetulundusliku tegevuse toetuse kord. Korra uuendamine tõi endaga kaasa mõned muudatused.

Olulisemad muutused projektitoetuste taotlemisel on järgmised:

 • Projektitoetused jagunevad sporditoetused ja muud korras ettenähtud tegevusvaldkondade toetused, eesmärgiga tasakaalustada toetuste jaotamist erinevate valdkondade vahel.
 • Projektitoetuste abikõlbulikud perioodid:
  • I taotlusvoor 1. jaanuar - 31. detsember (taotlused esitatakse hiljemalt 1. veebruar);
  • II taotlusvoor 1. juuli -31. detsember (taotlused esitatakse hiljemalt 1. mai);
  • III taotlusvoor 1. oktoober -31. jaanuar (taotlused esitatakse hiljemalt 1. august).
 • Projektitoetuste hindamiskriteeriumeid on 3, kus hinnatakse projekti eesmärki ja selle põhjendatust, mõju kogukonnale ja linna arengule ning projekti kulutõhustust;
 • Projektitoetuse reservi ülempiir on 1000 eurot ning reservist toetatakse projekte erandkorras;
 • Ühes taotlusvoorus saab toetust määrata kuni kahele sama taotleja projektile ja mitte rohkem kui 5 000 eurot aastas;
 • Spordi valdkonna projektide puhul hinnatakse kõrgema koondhindega lastele ja noortele suunatud projekte (Spordi valdkonna projektide koondhinnet tõstetakse 10% võrra kui projekti tegevused on suunatud lastele ja noortele vanuses kuni 21 eluaastat ning 5%, kui projekti tegevused on suunatud lastele ja noortele vanuses kuni 21 eluaastat ning täiskasvanutele).
 • Spordi valdkonna projektide puhul hinnatakse kõrgema koondhindega lastele ja noortele suunatud projekte (Spordi valdkonna projektide koondhinnet tõstetakse 10% võrra kui projekti tegevused on suunatud lastele ja noortele vanuses kuni 21 eluaastat ning 5%, kui projekti tegevused on suunatud lastele ja noortele vanuses kuni 21 eluaastat ning täiskasvanutele).

Olulisemad muutused tegevustoetuste taotlemisel on järgmised:

 • Tegevustoetuse maksimumsumma on 500 eurot;
 • Taotlused esitatakse 1. veebruariks (st 2020 aasta toetuse saamiseks 1. veebruar 2020);
 • Tegevustoetuste määramise otsustab linnavalitsuse moodustatud komisjon.

Taotluste esitamiseks uue korra alusel kehtestatakse ka uued vormid. Sellel aastal saadud toetuste ja projektide kohta tuleb aruanne esitada vanadele vormidele.

Küsimuste tekkimisel palume ühendust võtta Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsilisti Karola Jaanofiga (telefon 5248695 või karola.jaanof@paide.ee)

Kogu info siin