Paide kaasava eelarve võitis talitee

21.10.2019

Paide linna kaasava eelarve võiduideeks osutus rahvahääletusel Paide talitee taastamine ja matkatee rajamine Mündi rabasse, mille poolt hääletas 365 linlast.

Ettepaneku esitasid ühiselt SA Ajakeskus Wittenstein, MTÜ Valgma Külaselts ja Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts.

Teiseks jäi vaid 28 häält vähem kogunud Joodi mänguväljaku idee, kokku 337 poolehoidjat. Kolmandana eelistasid inimesed Roosna-Alliku madalseikluspargi ehitamist, mis kogus 189 häält.

Rahvahääletusel anti kokku 1402 kehtivat häält, neist üle poole olid paberkandjal.

Linnapea Priit Värgi sõnul näitab hääletajate rohkus, et kaasav eelarve täidab seatud eesmärki. „Elanikud on eelarve koostamise protsessi kaasatud enam kui varem – tehti sisukaid ettepanekuid linna elu edendamiseks ja avaldati neile toetust. Kusjuures ettepanekud on ka heaks indikaatoriks Paide linnavolikogule selles osas, mida linlased ootavad ja vajavad."

„Hääletamisel osalenute arvult võib veel järeldada, et sel aastal on inimesed olnud kaasavast eelarvest palju teadlikumad võrreldes mullusega, kui hääletamisel osales 326 ja suur roll on olnud ka eestvedajate tööl ideede tutvustamisel. Siht on järgmisel aastal veel rohkem inimesi kaasata ja selleks kavatseme ka kehtestatud reegleid korrigeerida," sõnas Värk.

Võiduprojekt viiakse ellu järgmisel aastal, linnavalitsus eraldab selleks kuni 25 000 eurot.
 

TABEL

Ettepanekud

Hääli

Koerte park

29

Tehisjääga uisuplats linna keskväljakule

22

Paide tehisjärve aarsete kahe rannavõrkpalliväljakute rekonstrueerimine

163

Paide tehisjärv aastaringseks kasutamiseks - ainulaadne 50 m looduslik välibassein ja talisuplemise võimalus

97

Kunstmurustaadioni tribüüni katus

96

Ajaloolise talitee taastamine, et tagada ligipääs Mündi rabas asuvate rabajärvedeni

365

Sargvere külaplatsi ehitus ja korrastamine

104

Madalseiklusrada Roosna-Allikule

189

Joodi mänguväljak

337

Kokku hääli

1402

 

Foto: erakogu/ Valgma külaselts
 

Teate koostas:

Maarit Nõmm
avalike suhete peaspetsialist
51 4 6043
maarit.nomm@paide.ee