Halvad teeolud! Linn kehtestab osa külades rasketele autodele ajutise liiklemiskeelu

25.10.2019

Seoses kehvade teeoludega kehtib alates 28. oktoobrist Paide linna järgmiste asustusüksuste avalikult kasutatavatel teedel liikluspiirang sõidukitele tegeliku massiga 8 tonni:

 • Allikjärve küla;
 • Anna küla;
 • Eivere küla;
 • Esna küla;
 • Kaaruka küla;
 • Kihme küla;
 • Kirila küla;
 • Kirisaare küla;
 • Kodasema küla;
 • Koordi küla;
 • Korba küla;
 • Kriilevälja küla;
 • Mustla küla;
 • Mustla-Nõmme küla;
 • Mäeküla;
 • Mäo küla;
 • Mündi küla;
 • Nurme küla;
 • Nurmsi küla;
 • Oeti küla;
 • Ojaküla;
 • Otiku küla;
 • Pikaküla;
 • Prääma küla;
 • Puiatu küla;
 • Purdi küla;
 • Roosna-Alliku alevik;
 • Sargvere küla;
 • Seinapalu küla;
 • Sillaotsa küla;
 • Suurpalu küla;
 • Sõmeru küla;
 • Tarbija küla;
 • Tännapere küla;
 • Valasti küla;
 • Valgma küla;
 • Vedruka küla;
 • Veskiaru küla;
 • Viisu küla;
 • Viraksaare küla;
 • Võõbu küla.

Liikluspiirang ei kehti pääste- ja eriteenistuse sõidukitele, autobussidele, piimaveokitele, kaubaautodele ega nimetatud asustusüksustes korraldatud jäätmeveoga lepinguliselt soetud prügiveokitele. Eelnimetamata sõiduk, mis peab seoses elanike teenindamisega või tööülesannete täitmisega liiklema liikluspiiranguga teel, saab seda teha taotledes Paide Linnavalitsuselt kirjalikku luba.

Liikluspiirangu rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja. Piirang kehtib kuni linnavalitsus teavitab piirangute lõpetamisest.

 

Paide linnavalitsus