« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse järelevalveinspektor (lapsehoolduspuhkuse ajaks)

 Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi järelevalveinspektori ametikohale

 • Konkursi tähtaeg: 25.11.2019
 • Asukoht: Paide linn
 • Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajaline (lapsehoolduspuhkuse ajaks)
 • Valdkond: linnamajandus

Järelevalveinspektori ülesandeks on järelevalve teostamine seadusest tulenevate nõuete ja eeskirjade täitmise üle Paide linna haldusterritooriumil, väärteoasjade ja haldusasjade menetlemine koostöös valdkonna spetsialistidega ning lubade menetlemine ja väljastamine.

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskeriharidus ja ametialane ettevalmistus või kutsekeskharidus
 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
 • oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme  
 • kohusetundlik suhtumine töösse
 • eesti keele oskus C-1 tasemel
 • väga  hea suhtlemis-, eneseväljendus-  ja koostööoskus

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus.

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Teenistusse asumise aeg: 2. jaanuar 2019

Kontaktisiku nimi: Rita Laanetu

Kontaktisiku e-post: rita.laanetu@paide.ee

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 25. novembriks 2019. a  e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Järelevalveinspektor".

Lisainfot saab küsida linnamajandusosakonna juhatajalt Heigo Laaneoksalt tel 521 7626.