« Tagasi

Paide linnavolikogu 21.11.2019 istungi päevakord ja ülekandelink

PAIDE LINNAVOLIKOGU ISTUNG
TOIMUB 21. NOVEMBRIL 2019 ALGUSEGA KELL 14.00
PAIDE RAEKOJAS
 

 

1. Informatsioonid:

  • Riigigümnaasium

Ettekandja: Paide Gümnaasiumi koolijuht Margo Sootla

2. Paide linna 2019. aasta 2. lisaeelarve (2. lugemine) ME 1-3/19/154-1
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

3. Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimäärus ME 1-3/19/150-1
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

4. Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määruse nr 1 „Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad" muutmine ME 1-3/19/151-1
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
hariduskomisjoni esimees M. Udam

5. Paide Linnavolikogu 20.09.2018 määruse nr 51 „Paide üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord" muutmine ME 1-3/19/152-1
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

6. Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määruse nr 61 „Paide linna teehoiukava 2018-2022" muutmine (1. lugemine) OE 1-3/19/149-1
Ettekandja: piirkonnajuht K. Klein
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

7. Paide linna kohalike teede ja avaliku huviga tervikteede nimekirja kinnitamine
OE 1-3/19/149-1
Ettekandja: piirkonnajuht P. Saldre
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

8. Staadioni tn 2 ja Staadioni tn 4 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine
OE 1-3/19/148-1
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

9.Tuljaku tänav T6 katastriüksuse omandamine OE 1-3/19/147-1
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

10. Linnavolikogu komisjonide tööaruanded

  • Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
  • Hariduskomisjoni esimees M. Udam

11. Paide keskväljaku arhitektuurivõistlus
Ettekandjad: linnapea P. Värk ja linnaarhitekt E. Kiivet