« Tagasi

Töökuulutus: Linnasekretär

Kui Sa oled teotahteline, hea suhtleja ja omandanud juriidilise kõrghariduse, siis sobid just Sina meie meeskonda!

Paide Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
LINNASEKRETÄRI ametikoha täitmiseks


Linnasekretäri ülesandeks on tagada linnavalitsuse töö järjepidevus ning õiguslikkus.

Linnasekretäri peamised ametiülesanded:

 • Linnakantselei juhtimine ja töö korraldamine.
 • Maakonnakeskuse perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute korraldamine.
 • Linnavalitsuse istungite materjalide ettevalmistamine, istungite protokollimise ja õigusaktide

vormistamise korraldamine, eelnõude kontrollimise, õigusaktide ja protokollide vormistamise korraldamine.

 • Valitsuse ja volikogu õigusaktide avaldamise ja töö avalikustamise korraldamine.
 • Linna esindamine kohtus või selleks teiste isikute volitamine.
 • Ametiasutuse asjaajamise korraldamine.
 • Seadusega ettenähtud juhtudel notariaaltoimingute teostamine.
 • Kodanike vastuvõtmine ning oma pädevusse kuuluvates küsimustes avalduste,

ettepanekute ja kaebuste lahendamine.

 • Volikogu ja valitsuse liikmete, ametiasutuse teenistujate ja ametiasutuse hallatavate

asutuste õigusalase nõustamise korraldamine.

 • Valimiste ettevalmistamine ja läbiviimise korraldamine.
 • Teenistusliku järelevalve läbiviimise korraldamine.
 • Vajadusel volikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtmine.
 • Arhiivialase tegevuse korraldamine.
 • Linnaeelarve ja linna arendusdokumentide koostamisel osalemine.

Ootame Sind kandideerima:

 • kui Sa oled vähemalt 21-aastane
 • kui Sul on vähemalt KOKS § 55 lg 2 sätestatud haridustase
 • kui Sa valdad eesti keelt C-1 tasemel
 • kui Sa oled väga hea arvuti kasutamise oskusega (MS Office, DHS Delta)
 • kui Sa oled kohusetundlik, täpne ja korrektne
 • kui Sa oled väga hea suhtlemis- ja koostööoskuse, organiseerimisoskuse ning pingetaluvusega
 • Kasuks tuleb, kui valdad vene või inglise keelt ja kui Sul on eelnev erialane töökogemus

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.


Töökoht asub Paide linna ühes väärikamas hoones – Paide raekojas
Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 22. maiks  2020
 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee või
Paide Linnavalitsus, Pärnu tn 3 Paide 72711, märgusõnaga „Linnasekretär".
Kandideerimisdokumentidele palume lisada:  motivatsioonikirjelduse koos palgasooviga, elulookirjelduse, haridust tõendava dokumendi koopia ja kinnituse vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Lisainfot saad küsida tel 503 5410 või e-kirja teel: nellika.valder@paide.ee