« Tagasi

Paide linna ümbruses viiakse läbi radooniuuringuid

Käesoleval suvel viib Eesti Geoloogiateenistus vastavalt Keskkonnaministeeriumi tellimusele Paide linnas ja linna ümbruses läbi radooni mõõtmisi pinnases. Täpsemalt mõõdetakse radooni pinnaseõhus ja valikuliselt ka mõnede elumajade siseõhus. Siseõhumõõtmised toimuvad sügiseö-talvel kahe kuu jooksul kütteperioodil. Siseõhu uuringute andmeid kasutatakse vaid teaduslikul eesmärgil.

Milleks radoonimõõtmist vaja?

Töö tulemusena antakse hinnang Paide linna pinnase radooniohtlikkusele. See teave on eriti oluline uusehituste konstrueerimisel ja vanade ehituste renoveerimisel, sest kaasaegsed ehitised on hästi tihendatud ning põranda kaudu hoonetesse sisse imbuv radoon ei tuuldu sealt välja loomulikul viisil. Ehk lühidalt tehakse uuringuid inimeste tervise huvides, et selgitada välja pragune olukord ja seejärel leida viise, kuidas elupinnad rekonstrueerida nii, et radoon sealt paremini välja tuulduks.

Radoonimõõtmine on ohutu

Radoonimõõtmise käigus ei kahjustata keskkonda, samuti ei ole ohtlikud ka detektorid, millega mõõdetakse radooni siseõhus. 

Mis on radoon?

Radoon on väärisgaas, mis liigub pinnases koos teiste gaasidega nagu lämmastik, süsihappegaas, heelium jne. Radoon tekib pinnasesse täiesti looduslikult uraani radioaktiivsel lagunemisel. Radoon on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, inimese meeltele tunnetamatu. Radooni radioaktiivsel lagunemisel eraldub alfaosake, mis ei suuda tungida läbi naha, kuid on ohtlik sisse hingates, sest suudab purustada õrna kopskudet ja suurendab kopsuvähi riski.

Radooni mõõtmist teostavad Eesti Geoloogiateenistuse geoloogid  loodavad mõistvale suhtumisele.

Radooni mõõtmine pinnase õhust. Foto: Krista Täht-Kok
Radooni mõõtmine pinnase õhust. Foto: Krista Täht-Kok

Detektor radooni mõõtmiseks siseõhus. Foto: Alar Polt
Detektor radooni mõõtmiseks siseõhus. Foto: Alar Polt

 

Teate edastas:
Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog
Krista Täht-Kok
Krista.Taht-Kok@egt.ee