« Tagasi

Kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada kuni 15. septembrini

Juba kolmandat aastat on kõigil võimalus kaasa rääkida Paide linna eelarve koostamisel ning teha ettepanekuid linna elu edendamiseks. Kaasava eelarve abil saavad kõik inimesed mõjutada omavalitsuse tegevust ning see annab omavalitsusele ka vahetut tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest. Kui on hea idee või ettepanek, mida võiks linna avalikus ruumis teha, et linna elu edendada, siis on võimalus sellest teada anda. Kaasav eelarve lubab otsustada, kuhu omavalitsus kõige mõistlikumalt võiks raha kulutada. Kaasaval eelarvel on praktiline väärtus: lauale tulevad head ideed. See on omavalitsusele võimalus saada nii tagasisidet kogukonna murede ja soovide kohta ning ühes sellega ka elanike pakutud lahendusi.

2018. aasta sügisel sai enim hääli Velosolutions Pumptracki ehk rattarada Roosna-Allikule, mis pakub Roosna-Alliku noortele võimalusi vaba aja veetmiseks, sportimiseks ning hoiab ära võimalikku vandaalitsemist. Hääletusel jäi teisele kohale ettepanek siseskatepargi ja noortekeskuse rajamiseks Paide ujula hoonesse. Kuna linnavalitsus pidas esitatud ettepanekut väga vajalikuks, siis arvestati ka teisele kohale jäänud ettepanekuga Paide linna 2019. aasta eelarves. Selle tulemuse valmis 2019. aastal nii Velosolutions Pumptracki ehk rattarada Roosna-Allikule ning ka Paide Avatud Noortekeskus kolis endisesse Paide linna ujula ruumidesse, kuhu rajati ka siseskatepark.

2019. aasta sügisel esitati kaasava eelarve raames üheksa erinevat ettepanekut ning rahvahääletuse tulemusel sai enim hääli ettepanek ajaloolise talitee taastamiseks, et tagada ligipääs Mündi rabas asuvate rabajärvedeni. Enim hääli saanud ettepanekuga arvestati 2019. aasta linnaeelarve koostamisel ning koostöös ettepaneku esitajaga on alustatud ettepaneku elluviimisega.

Paide Linnavolikogu võttis 24. mail 2018 vastu kaasava eelarve menetluse korra, mille alusel võivad ettepanekuid esitada kõik isikud (nii Paide linna kodanikud kui ka külalised, nii eraisikud kui ka ettevõtted, kogukonnad). Esitava ettepaneku tulemusel realiseeritav investeering peab olema Paide linnaga seotud ning olema linnaruumis avalikus kasutuses ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve suuruseks on igal aastal kuni 25 000 eurot.

Ettepanekuid kaasava eelarve elluviimiseks saab esitada alates 15. augustist kuni 15. septembrini ning ettepanekuid võib esitada elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressile paide@paide.ee või paberkandjal Paide Linnavalitsuses aadressil Pärnu tn 3, Roosna-Alliku piirkonnakeskuses Pargi tn 10 ning linna raamatukogudes.

Esitatud ettepanekus peab olema märgitud:

  1. ettepaneku esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2. ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3. ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Paide linna vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Paide linna eelarvest vajalik ja oluline);
  4. sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5. ettepaneku hinnanguline maksumus;
  6. muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

Esmase analüüsi teeb peale 15. septembrit komisjon, kes hindab esitatud ettepanekute vastavust kaasava eelarve menetluse korrale ja ettepanekute realiseerumise võimalust. Selle tulemusel selgitatakse välja ettepanekud, mis pannakse rahahääletusele hiljemalt 15. oktoobriks. Rahvahääletus kestab 14 kalendripäeva ning osaleda saavad vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on rahvahääletuse väljakuulutamise päeva seisuga Paide linnas. Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt, hääletamisel identifitseeritakse ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga, või paberkandjal Paide Linnavalitsuses aadressil Pärnu tn 3, Roosna-Alliku piirkonnakeskuses Pargi tn 10 ning linna raamatukogudes.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek. Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objekti realiseerimise korraldab linnavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga. Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida hääletustulemuse nimekirjas paremusjärjekorras 2. kohal olev kaasava eelarve objekt.

Loodetavasti esitatakse palju huvitavaid ideid, mis aitavad leida lahendusi mõnele valupunktile linnas või elavdavad linnaruumi ning võimalik, et ettepaneku esitaja saab tunda hiljem heameelt, et just tema ettepanek osutus valituks.

Kõik ideed linna elu edendamiseks on oodatud ning ootame aktiivset osalemist ettepanekute esitamisel kui ka hääletusel.