« Tagasi

Mäeküla Kaupluse kinnistu ja Rammuli kinnistu osaala detailplaneeringu avalik väljapanek

Mäeküla Kaupluse kinnistu ja Rammuli kinnistu osaala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19. oktoobrist kuni 2. novembrini Paide linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3).

R&R Real Estate OÜ soovib ehitada kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone, vedelkütuse tankla ning neid teenindavate rajatised. Planeeringuala suurus on 0,8 ha. Kaupluse kinnistul asuvad Plekimehe alajaam ja kauplushoone (n-ö Mäeküla kõrts) säilivad, elamu-ladu  lammutatakse. Osa Rammuli kinnistust liidetakse Kaupluse kinnistuga. Kavandatav tankla ei kuulu suurõnnetuse ohuga ehitiste hulka, kuid on C-kategooria ohtlik ettevõte, mistõttu on koostatud on riskianalüüs. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Paide linnavalitsus võttis detailplaneeringu vastu 5. oktoobri korraldusega nr ….

Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub avalik arutelu linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 16. novembril kell 16.00.