Täna, 15. oktoobril toimub Paide Linnavolikogu istung

Istung toimub Paide raekoja 2. korruse saalis ja algab kell 14:00. Istungit on võimalik veebi vahendusel jälgida SIIT

PÄEVAKORD:

1. Informatsioon
Paide Teater – teatri juht, Harri Ausmaa

2. Paide linna 2020. aasta 2. lisaeelarve (1. lugemine)
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

3. Üle eelarveaasta kohustuse võtmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak

4. Linnavara otsustuskorras võõrandamine ja omandamise ning võõrandamise protsessis osalemine
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja

5. Paide Linnavolikogu 20.09.2018 määruse nr 50 „Viisu Lasteaia põhimäärus" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

6. Roosna-Alliku Vallavolikogu 18.12.2013 määruse nr 31 "Sihtkapitali "Õpihimuline Noor" kasutamise kord" muutmine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

7. Paide Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam

8. Paide Linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikme valimine
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli

9. Umbusaldamise avaldamine Paide Linnavolikogu esimehele Aivar Tublile
Ettekandja: volikogu liige Ilmar Koppel

10. Umbusaldamise avaldamine valitsuse liikmele Anneli Tumanskile
Ettekandja: volikogu liige Mihhali Feštšin

11. Umbusaldamise avaldamine Paide Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehele Valeri Ivanovile
Ettekandja: volikogu liige Andrus Tull

12. Paide Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli

13. Paide Linnavolikogu 6. novembri 2017 otsuse nr 50 "Paide Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine
Ettekandja: linnapea P. Värk

14. Paide Linnavolikogu 23. novembri 2017 otsuse nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine" muutmine
Ettekandja: linnapea P. Värk