« Tagasi

Järvamaa Osaluskohvik tõi taas noored ühiste laudade taha

Foto: Eviita Õisma

6. novembril toimunud Järvamaa Osaluskohvik tõi Türi Kultuurikeskusesse nii riiklike kui ka kohalike teemade üle arutlema pea 80 noort ja nooremeelset otsustajat. 

Sel aastal oli Osaluskohvikus viis teemat - kaks riiklikul tasandil, milleks olid "Head otsustajad - otsustage lõpuks ära!", eksperdiks Märt Hallasoo ja "Kas valimised suruvad mind kasti?", mille aitas lahti mõtestada Kaspar Tammist. Kolmeks kohalikuks teemaks olid "Me oleme sõltlased", eksperdiks Jaan Kabin, "Enesekindlalt iseseisvasse ellu" tõi noorteni Margit Udam ja "Hakkame omavahel taas suhtlema!" lauda juhtis Maiko Keskküla. 

Osalejad said valida kolm kõige südamelähedasemat teemat, mille arutamiseks oli sel aasta 30 minutit laudkonna peale. Noored ja otsustajad näitasid taas välja vapustust, mille käigus koorus välja mitmeid huvitavaid ettepanekuid, ideid ja lahendusi. 

Kõige kõlavamad ettepanekud  riiklike teemade juures olid järgmised:

"Head otsustajad - otsustage lõpuks ära!"

 • Poliitikud ja arvamusliidrid võiksid rohkem rääkida asjast - kevadel kadus palju infot ära, sest meedia kajastas artikleid, kus poliitikud lihtsalt vaidlesid omavahel. 
 • Noored arvavad, et maski kandmine peaks muutuma kohustuslikuks kinnistes ruumides ja rahvarohketes kohtades. 
 • Samuti sooviksid nad, et nende arvamust soovitakse teada seoses koroonaga tekkinud probleemide lahendamisel.

"Kas valimised suruvad mind kasti?"

 • Rohkem rääkida koolis valimistest, sest tegelikult noored ei ole kursis sellega, kuidas valida ja mille järgi oma otsus teha. 
 • Ühiskonnaõpetuse tunnis näiteks enne valimisi minna süvitsi erinevate erakondade lubadustega ning neid täpsemalt analüüsida.
 • Tuua valimisdebatt kooli.

Kohalike probleemide lahendamiseks toodi välja väga mitmekülgseid mõtteid, neist kõige kõlavamad olid:

"Hakkame omavahel taas suhtlema"

 • Noortekeskused võiksid oma ajakava jagada nii, et erinevad vanusegrupid oleksid eri kellaaegadel keskustes.
 • Ehe ruum/ruumieksperiment võiks tulla taas ja olla aastaringne ka teistes Järvamaa paikades peale Paide. Seal võiks olla ka noorte peetud kohvik.
 • Järvamaal võiks olla foodtruck, kust saaks ka hilisematel tundidel süüa osta, see võiks käia läbi ka näiteks erinevatel üritustel.

"Me oleme sõltlased"

 • Üks naine tõi väga hea näite, et interneti ja sotsiaalmeediaga on nagu toitumisega. Meil on väga head võimalused endale nt YouTubest uusi oskusi õppida. Nagu toitumisega, on vahe, kas tarbida tervislikku toitu, mis on meie kehale kasulik või räpstoitu, mis  küll maitseb hästi, aga on kehale rohkem kahjulik kui kasulik. Natukene ebatervislikku ei tee halba, aga me oleme jõudnud sinna, kus noored on rohkem kaldunud ebatervisliku sotsiaalmeedia kasutamisele.

"Enesekindlalt iseseisvasse ellu"

 • Kui tegemist on noorte projektiga, siis peaksid seda tegema siiski noored, mitte täiskasvanud noorte nime alt.
 • Koolides võiks aastaringselt süstemaatiliselt käia erinevad esinejad (k.a lapsevanemad), kes räägiks oma tööst või tutvustas mõndasid koole (erialasid), et noortel tekiks reaalsem pilt ja mõtted, mida tulevikus teha soovivad.
 • Koolides võiks olla üritusi, mida korraldavad õpilased ise. Ja mitte ainult see aktiivsem grupp õpilasi, vaid kaasata tuleks ka neid, kes muidu on võib-olla tagasihoidlikumad (ei kuulu aktiivrühma).

Osaluskohvikute ajaloos kasutati kolmandat korda fishbowli meetodit, mis kujutab endast arutelu vormi, mille käigus istuvad kaheksa inimest saali ees ja arutlevad küsimuste üle, mille arutelu läbiviija neile ette annab. Saalis olijatel on võimalus kaasa rääkida vahetades üks ees istuvatest inimestest välja ning seejärel oma seisukohta teistele põhjendada. Arutelu põhimõtteks on päeva kokkuvõtmine, sel aastal lõi kõige enam laineid teema "Enesekindlalt iseseisvasse ellu", mille sisuks oli noorte enesekindlus ja valmisolek iseseisvasse ellu astumiseks. Arutelust tuli välja, et noored tunnevad koolisüsteemis puudust igapäevaste ja pealtnäha tavaliste asjade õppimisest, nagu kuu eelarve koostamine, CV tegemine, töövestlused, jpm. 

Noored ja noortemeelsed olid väga avatud ja vahvate mõtetega, päev andis palju teadmisi ja mõtteid edasisteks tegevusteks, mis aitavad meil Järvamaa elu veelgi paremaks muuta.

6. novembril toimuvad Osaluskohvikud on üks osa "Noorelt noorele - osalusest lähemalt" projektist, mida toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.

 

Pressiteate edastas:
Eliise Joost
Järvamaa Osaluskohvik 2020 peakorraldaja