« Tagasi

Paide linnavalitsus kehtestas Mäeküla Kaupluse kinnistu ja Rammuli kinnistu osaala detailplaneeringu.

R&R Real Estate OÜ soovib ehitada kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone, vedelkütuse tankla ning neid teenindavate rajatised. Planeeringuala suurus on 0,8 ha. Kaupluse kinnistul asuvad Plekimehe alajaam ja kauplushoone (n-ö Mäeküla kõrts) säilivad, elamu-ladu  lammutatakse. Osa Rammuli kinnistust liidetakse Kaupluse kinnistuga. Kavandatav tankla ei kuulu suurõnnetuse ohuga ehitiste hulka, kuid on C-kategooria ohtlik ettevõte, mistõttu on koostatud on riskianalüüs. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.

Planeeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Paide linna kodulehel.