« Tagasi

Kasutuses olevate asbesti sisaldavate toodete koguste kaardistamine

Head kinnistuomanikud! Palun andke hiljemalt 28. jaanuariks 2021 Paide Linnavalitsusele teada, kellel on eterniidijäätmeid ja/või muid asbesti sisaldavaid materjale/tooteid , millest soovite tulevikus vabaneda. Andmete esitamine on väga oluline, kuna esitatud andmete põhjal eraldab Keskkonnaministeerium tulevikus vahendeid eterniidijäätmete kogumisringide korraldamiseks.

Andmete esitamiseks palun kõikidel Paide linna kinnistute omanikel, sh nii eraisikutel kui ettevõtjatel, kes tulevikus plaanivad eterniiti (või muid asbestijäätmeid) üle anda, täita „Asbesti sisaldavate toodete kaardistamise ankeet" ja saata e-posti aadressil tiina.kivila@paide.ee või saata/tuua paberkandjal Paide Linnavalitsus, Pärnu tn 3, Paide linn, Paide linn 72712.

NB! Tegemist on ainult andmete kaardistamisega, selle alusel ei avane veel võimalust jäätmetest vabaneda ja selle alusel ei koostata registreerimisnimekirja

Infoks:

Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides (nt vee- ja kanalisatsioonirajatiste korral asbesttorudes ja –muhvides, vinüülasbestpõrandaplaatides, asbesttsemendist seinaplaadid ja –paneelid, tulekaitsematerjalides jne).

Elanike sissekirjutus ei ole oluline, ootame andmeid kõigilt Paide linnas asuvatelt kinnistute omanikelt ja ettevõtetelt.

Ankeedid asuvad siin: