« Tagasi

Paide eakate nõukogu on eeskujuks eakate kaasamisest omavalitsuste tegevusse

Täna, 22. veebruaril korraldas Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Eesti Pensionäride Ühenduste Liiduga virtuaalse infopäeva teemal „Eakate kaasamine omavalitsuse otsuste kujundamisse".

Infopäeva eraldi päevakorrapunktina toodi välja ka Paide eakate nõukogu, mida peetakse heaks näiteks ja eeskujuks, kuidas eakaid omavalitsuste tegevusse ja otsuste kujundamisse kaasata. Ülevaate nõukogu tegevusest andis nõukogu esimees ja Paide linnapea Priit Värk.

Infopäeval jagati omavalitsuste poolt parimaid praktikaid eakate nõukodade tegevustest ja rollist kohalikes omavalitsustes. Ettekannetega esinesid Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu, mõttekoda Praxise, Sotsiaalministeeriumi, Viimsi vallavalitsuse, Paide linnavalitsuse, ja Viljandi linnavolikogu esindajad. Infopäev toimus virtuaalselt Microsoft Teams veebiplatvormil.