« Tagasi

Olukord 22. veebruari seisuga Paide linnas

Linnavalitsuses võetakse kodanikke vastu eelneval kokkuleppel
Sotsiaalosakonna klientidele, kes ei saa telefoni või e-kirja teel suhelda, on linnavalitsus avatud E ja N. Majja sisenedes tuleb kanda kaitsemaski ja käed desinfitseerida.

Paide linnas asuvad haridusasutused
• Koolid on vaheajal 22. veebruarist kuni 28. veebruarini. Ajavahemikul 1.–7. märts jätkub üldhariduskoolide õppehoonetes tavapärane õppetöö vaid 1.–4. klassi õpilastele. Pärast vaheaega jätkavad 5.-9. klass distantsõppel ajavahemikul 1.-7. märts. Koolid valmistavad ette distantsõppe läbiviimist.
• Paide Gümnaasium ja Järvamaa Kutsehariduskeskus on samuti distantsõppel 1-7. märts.
• Nurme Koolis jätkub tavapärane kontaktõpe.
• PAIde lasteaia Kullapai majas ja Paide Sookure lasteaias on kinni üks rühm.

Huvitegevus
Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus või treening lubatud. Lubatud on tegevusi või treeninguid teha kas üksi või kahekesi, näiteks personaaltreeneri või treeningpartneriga, hoides teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Paide Spordikeskus

Jõusaalis on lubatud treeningud kuni 50% täituvusega ja järgides 2+2 reeglit. Saalis toimuvatel spordialadel lähtutakse Terviseameti korraldusest ja sellest tulenevalt laieneb spordialadele erinevad piirangud.

Saunad on suletud!

Paide Muusika- ja Teatrimajas huvitegevust ei toimu.

Statsionaarse istekohaga avalikele üritustele (nt teatrietendused) kehtib kuni 50 protsendi ruumi täitumuse nõue istumise alal ning istumine peab olema hajutatud, siseruumis toimuvast üritusest tohib osa võtta kuni 200 inimest.
PAMT'i kassa on perioodil 22.-25.02 kinni. Pileteid saab osta veebist

 

Raamatukogud on avatud, kehtib maski kandmise kohustus.
Eakate päevakeskuse „Vikerkaar" siseruumides toimub tegevus vastavalt Terviseameti korraldusele.
Paide linnas asuv Paide Pansionaat on külastajatele suletud.
Paide Avatud Noortekeskus on külastajatele suletud. Eelneval kokkuleppel ja järgides piiranguid toimuvad personaalsed treeningud siseskatepargis (ühe lapse kaupa).


Vabariigi Valitsuse korraldus „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine on leitav SIIT

Kehtivad piirangud Vabariigi Valitsuse poolt on leitavad aadressilt  www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused